>> Abovský hlásnik Jak pisac a čitac po hutoracki JAK PISAC A ČITAC PO HUTORACKI - 5.ČASŤ


Posledné z aktualít:

Začína výkup pozemkov pod Strategický park Haniska


Spoločnosť InvEast SK, s.r.o. v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR informuje vlastníkov pozemkov, že im v najbližšom období začne zasielať kúpne zmluvy na odkúpenie pozemkov alebo zmluvy na zriadenie vecných bremien k pozemkom pod Strategický park Haniska. Návrhy zmlúv budú doručovať doporučenou poštou do vlastných rúk na adresu uvedenú v liste vlastníctva. Zároveň upozorňujú, aby vlastníci pozemkov v žiadnom prípade neuzatvárali kúpnu zmluvu k pozemkom s iným subjektom, pretože pozemky sú zabezpečené predkupným právom štátu.

Strategický park Haniska sa vybuduje za účelom prípravy územia pre budúcich investorov a na realizáciu nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja.

Nové stromy v Sokoľanoch


Verejnú plochu pri obecnom úrade od mája krášli 20 nových stromov. Borovice Pinus negra a smreky Picea pungens zabezpečila spoločnosť Eurocast Košice ako náhradu za vyrúbané stromy. O výsadbu a pravidelnú zálievku sa starajú aktivační pracovníci obce pod vedením koordinátora Pavla Vargu.

POZVÁNKA do jarnej prírody


Prechod Slanskými vrchmi medzi dvomi Poliankami bude v sobotu 12. mája. Pešia trasa s dĺžkou 16 km povedie z Dargovského priesmyku do Ďurkova s ukončením v Košickej Polianke. Účastníkmi 35. ročníka podujatia „Z Polianky do Polianky“ môžete byť aj vy, ak sa vopred prihlásite - Pozor, kapacita autobusu naplnená, prihlasovanie zastavené! Propozície so všetkými potrebnými údajmi nájdete v kalendári podujatí - klik. Dôležitý oznam organizátorov - klik.

Videofilm o obci Nižná Myšľa


Do rubriky KTO SME, v ktorej sa prezentujú jednotlivé obce Regionálneho združenia obcí Hornád, pribudla videonahrávka o živote v Nižnej Myšli. Pozrieť si môžete aj videovizitky o Geči, Haniske, Trstenom pri Hornáde, Valalikoch, Vyšnej Myšli a Ždani.

Videli ste nový Abovský hlásnik?


Nie? Nuž kliknite hneď na archív nášho štvrťročníka! Odhaľujeme fluidum noblesy i dušu kameňa. Radíme čo potrebujete, ak chcete stavať. Prinášame rozhovory so šampiónmi. Predstavujeme Veselú päťku a Ľadové labute. A keďže je tu krásna jar, redaktorka Katka pozýva do prírody na netradičnú potulku. Príjemné lúskanie článkov vám prajeme!

Potravinové balíčky do Sokolian


Poverené osoby Slovenského Červeného kríža, Želmíra Bérešová a Blažena Gažová, rozdali v Sokoľanoch ľuďom v hmotnej núdzi 93 potravinových balíčkov. Menný zoznam občanov poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 10-kilové balenie obsahuje základné potraviny: cestoviny, ryžu, olej, múku či mäsové konzervy. Pomoc sa v obci realizuje od r. 2016 v rámci OP potravinovej a materiálnej výpomoci financovanej Európskou Úniou.

    

Jarná burza kníh


Radi čítate a zháňate staršiu literatúru? Valalická knižnica opäť pripravila burzu. Do 26. marca sú knihy vystavené vo vestibule Obecného úradu Valaliky a v Obecnej knižnici. Zakúpiť si ich môžete za symbolickú cenu 0,20 €/ks

Pôstne inšpirácie veľkých osobností


Pôstne obdobie sa prehuplo do svojej druhej polovice. Ani ste si to nevšimli? A načo je pôst vlastne dobrý?
Stíšiť sa, niečo si odoprieť, pomôcť či obdarovať, odľahčiť telo i dušu. 
Ponúkame vám desať výrokov veľkých osobností Cirkvi, v ktorých slovách určite nájdete inšpiráciu i odpovede. KLIK TU.

Auto v Hornáde


V sobotu večer (17. 2. 2018) sa v Ždani stala vážna dopravná nehoda. Auto, ktoré riadil 18-ročný muž najprv zrazilo chodca, potom letelo desiatky metrov a nakoniec skončilo v Hornáde. Zrazeného 59-ročného muža okamžite previezli do nemocnice. Podstúpil náročnú operáciu, napriek snahe lekárov však zraneniam podľahol. Viac čítajte v Korzári.

Sociálne poradenstvo v Haniske


V regióne máme ďalšiu možnosť bezplatného sociálneho poradenstva pre osoby, ktoré sú v náročnej sociálnej situácii z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, dôchodkového veku alebo chudoby. V Haniske ju začalo poskytovať OZ Cassovia Academica každú druhú stredu v mesiaci (v nepárnych týždňoch) v čase od 8:00 do 15:30 hod. v modrom salóniku na Obecnom úrade. Vedia Vám poradiť, pomôcť a odborne Vás sprevádzať.
archiv regionu hornad

JAK PISAC A ČITAC PO HUTORACKI - 5.ČASŤ

Prízvuk v abovskom nárečí

 

   Prízvuk  je výška a sila tónu slabík slov pri reči. Slabiky s prízvukom vyslovujeme zvukovo silnejšie a melodicky vyššie. V spisovnej slovenčine je prízvuk stále na prvej slabike jednotlivých slov. Ak je pred slovom slabičná predložka, slovný prízvuk prechádza na ňu.

   Vo východoslovenských nárečiach  toto neplatí. Od našich predkov sme zdedili  ľudovú reč, pri ktorej je prízvuk na predposlednej slabike slova. Povedzme si to na príklade niekoľkých dvojíc slov. Ako prvé z nich uvedieme spisovné slovo a druhé z dvojice bude abovské nárečové slovo, pričom prízvuk v nich vyznačíme tučným písmom slabiky:

vraveli – hutoreľi, peniaze – peňeźi, šialenstvo – šaľenota, prútený – prutkovi, vybíjaný – vybijani, nezastavil sa – ňezastavel śe, Valaliky - Valaľiki; niekoľko  slov s predložkou:  do kostola – do koscela, pred krčmou – pred karčmu, pri spievaní – pri špivaňu, do zbesnenia – do zbešňeňa atď.

    Toto kladenie prízvuku na predposlednú slabiku nás východniarov veľmi prezrádza. Ide o situácie, keď hovoríme spisovne, teda používame spisovné slová, ale nedbáme na prízvuk a dávame ho aj v spisovných na predposlednú slabiku. Mnohokrát to počujeme pri rozhlasových a televíznych anketách, keď redaktorovi na mikrofón našinec povie:  „Ta my chodime na voľby  pravidelne, to naša občianska povinnosť !” Alebo hokejista pôvodom z Abova: „Mohol som vystreliť, ale rozhodol som sa pre prihravku, lebo Marcinko mal vyhodnejšiu poziciu.” V takýchto prípadoch je to nesprávne a až smiešne. Ale pri rozprávaní v našom dialekte je používanie prízvuku na predposlednej slabike v rýdzich nárečových slovách prirodzené a ľubozvučné.

    Uznávaný folklorista a kronikár obce Čaňa Imrich Jesenský v jednej zo svojich kníh sa vyznáva k abovskému nárečiu takto:

Ľud Košickej kotliny po mnoho storočí hovorí svojou „hutoráčtinou“, veľmi príbuzným, ale v mnohom i vzdialeným nárečím voči spisovnej slovenčine. Tú nám Pán Boh dal ako reč ľubozvučnú, mäkkú, priateľskú a dobrú ako veľký kus chleba, ako šťastný detský hlások.“

                                                                                                          Karol Dzugas