>> Abovský hlásnik Jak pisac a čitac po hutoracki JAK PISAC A ČITAC PO HUTORACKI - 4. časť


Posledné z aktualít:

Začína výkup pozemkov pod Strategický park Haniska


Spoločnosť InvEast SK, s.r.o. v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR informuje vlastníkov pozemkov, že im v najbližšom období začne zasielať kúpne zmluvy na odkúpenie pozemkov alebo zmluvy na zriadenie vecných bremien k pozemkom pod Strategický park Haniska. Návrhy zmlúv budú doručovať doporučenou poštou do vlastných rúk na adresu uvedenú v liste vlastníctva. Zároveň upozorňujú, aby vlastníci pozemkov v žiadnom prípade neuzatvárali kúpnu zmluvu k pozemkom s iným subjektom, pretože pozemky sú zabezpečené predkupným právom štátu.

Strategický park Haniska sa vybuduje za účelom prípravy územia pre budúcich investorov a na realizáciu nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja.

Nové stromy v Sokoľanoch


Verejnú plochu pri obecnom úrade od mája krášli 20 nových stromov. Borovice Pinus negra a smreky Picea pungens zabezpečila spoločnosť Eurocast Košice ako náhradu za vyrúbané stromy. O výsadbu a pravidelnú zálievku sa starajú aktivační pracovníci obce pod vedením koordinátora Pavla Vargu.

POZVÁNKA do jarnej prírody


Prechod Slanskými vrchmi medzi dvomi Poliankami bude v sobotu 12. mája. Pešia trasa s dĺžkou 16 km povedie z Dargovského priesmyku do Ďurkova s ukončením v Košickej Polianke. Účastníkmi 35. ročníka podujatia „Z Polianky do Polianky“ môžete byť aj vy, ak sa vopred prihlásite - Pozor, kapacita autobusu naplnená, prihlasovanie zastavené! Propozície so všetkými potrebnými údajmi nájdete v kalendári podujatí - klik. Dôležitý oznam organizátorov - klik.

Videofilm o obci Nižná Myšľa


Do rubriky KTO SME, v ktorej sa prezentujú jednotlivé obce Regionálneho združenia obcí Hornád, pribudla videonahrávka o živote v Nižnej Myšli. Pozrieť si môžete aj videovizitky o Geči, Haniske, Trstenom pri Hornáde, Valalikoch, Vyšnej Myšli a Ždani.

Videli ste nový Abovský hlásnik?


Nie? Nuž kliknite hneď na archív nášho štvrťročníka! Odhaľujeme fluidum noblesy i dušu kameňa. Radíme čo potrebujete, ak chcete stavať. Prinášame rozhovory so šampiónmi. Predstavujeme Veselú päťku a Ľadové labute. A keďže je tu krásna jar, redaktorka Katka pozýva do prírody na netradičnú potulku. Príjemné lúskanie článkov vám prajeme!

Potravinové balíčky do Sokolian


Poverené osoby Slovenského Červeného kríža, Želmíra Bérešová a Blažena Gažová, rozdali v Sokoľanoch ľuďom v hmotnej núdzi 93 potravinových balíčkov. Menný zoznam občanov poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 10-kilové balenie obsahuje základné potraviny: cestoviny, ryžu, olej, múku či mäsové konzervy. Pomoc sa v obci realizuje od r. 2016 v rámci OP potravinovej a materiálnej výpomoci financovanej Európskou Úniou.

    

Jarná burza kníh


Radi čítate a zháňate staršiu literatúru? Valalická knižnica opäť pripravila burzu. Do 26. marca sú knihy vystavené vo vestibule Obecného úradu Valaliky a v Obecnej knižnici. Zakúpiť si ich môžete za symbolickú cenu 0,20 €/ks

Pôstne inšpirácie veľkých osobností


Pôstne obdobie sa prehuplo do svojej druhej polovice. Ani ste si to nevšimli? A načo je pôst vlastne dobrý?
Stíšiť sa, niečo si odoprieť, pomôcť či obdarovať, odľahčiť telo i dušu. 
Ponúkame vám desať výrokov veľkých osobností Cirkvi, v ktorých slovách určite nájdete inšpiráciu i odpovede. KLIK TU.

Auto v Hornáde


V sobotu večer (17. 2. 2018) sa v Ždani stala vážna dopravná nehoda. Auto, ktoré riadil 18-ročný muž najprv zrazilo chodca, potom letelo desiatky metrov a nakoniec skončilo v Hornáde. Zrazeného 59-ročného muža okamžite previezli do nemocnice. Podstúpil náročnú operáciu, napriek snahe lekárov však zraneniam podľahol. Viac čítajte v Korzári.

Sociálne poradenstvo v Haniske


V regióne máme ďalšiu možnosť bezplatného sociálneho poradenstva pre osoby, ktoré sú v náročnej sociálnej situácii z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, dôchodkového veku alebo chudoby. V Haniske ju začalo poskytovať OZ Cassovia Academica každú druhú stredu v mesiaci (v nepárnych týždňoch) v čase od 8:00 do 15:30 hod. v modrom salóniku na Obecnom úrade. Vedia Vám poradiť, pomôcť a odborne Vás sprevádzať.
archiv regionu hornad

JAK PISAC A ČITAC PO HUTORACKI - 4. časť

Dlhé slabiky a dĺžne v abovskom nárečí

     V slovenčine je dĺžeň znamienko nad samohláskou (a, e, i , o, u, y) alebo hláskou (r, l), ktorým sa vyjadruje jej dĺžka pri hovorenom prejave - v reči.
     Abovské nárečie, rovnako ako v podstate všetky východoslovenské nárečia, si s dlhými slabikami a dĺžňami „nerobí žiadne starosti”. Sú mu ukradnuté. Doslova. V našom nárečí dĺžne nepoužívame. Ani v reči a tým pádom ani pri zaznamenávaní (transkripcii) do písomnej podoby. 


     „Mi vihodňare ňemame čas na zacahovaňe dajakih samohlaskoh, bo mi śe furt ponahľame: do roboti, do karčmi abo do koscela.” – Taký obraz o „šaľenih vihodňaroh” majú západniari a stredoslováci. V ich vnímaní my pri reči len melieme a melieme, prúd reči z nás vychádza  jedným tempom ako z mlynčeka. Slabiky všetkých slov sú rovnako dlhé, lepšie povedané: rovnako krátke. Žiadna slabika nie je dlhá, všetky sú krátke. Nepoužívanie dĺžňov v zapísaných textoch piesní v nárečí ste mnohí už akiste postrehli. 

„V zahradečke kapusta, mila moja, premiľena, daj usta.
Ja bim dala, ti bi vźal a o roček dzefčatečko koľisal. ” 

Zapamätajme si: V abovskom nárečí pri zapisovaní textov dĺžne nepíšeme, lebo dlhé slabiky v reči nepoužívame. Dĺžeň sa môže použiť výnimočne, pri expresívnych prejavoch, napríklad pri zvolaní: „Pomóc !”  Ale skutočný východniar nikdy nezavolá: „Pomóc !” Náš človek skričí: „Ľudze  bože, rata !” 

V budúcej časti sa budeme venovať veľmi špecifickému fenoménu hovorovej reči: prízvuku.

                                                                                                                      Mgr. Karol Dzugas